Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

12/01/2018 - 20:51

Khai thác và bán gần 5.500 tấn gỗ rừng FSC

TTH - Gần 2.000 ha rừng của 385 hộ dân đã tham gia chứng chỉ FSC là kết quả đạt được trong năm 2017, nâng tổng số diện tích rừng FSC toàn tỉnh đến nay lên gần 2.900 ha với 609 hộ tham gia. Thông tin được đưa ra hội nghị báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 do Ban Chấp hành Hội Chủ rừng Phát triển bền vững tỉnh tổ chức chiều 12/1.

Số diện tích rừng tham gia chứng chỉ FSC thuộc 31 chi hội quản lý, khai thác, tập trung tại 28 phường, xã của 6 huyện, thị xã. Năm 2017, các hộ thành viên đã khai thác gần 325 tấn gỗ xẻ và trên 5.100 tấn gỗ dăm giấy, bán cho Công ty Scansia Pacific. Các lô rừng sau khi khai thác đã tiến hành trồng mới. Đơn vị thu mua sản phẩm cũng đã tổ chức 17 lớp tập huấn kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất cho các hộ tham gia trồng rừng FSC…

HOÀNG TRIỀU

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP