Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

02/01/2019 - 06:15

Khí thế, vận nước dưới sự lãnh đạo của Đảng

TTH - Năm 2018, đất nước ta đón nhận nhiều tin vui dồn dập. Những thành tựu đạt được trong năm qua đã tạo nên sức bật mới cho đất nước, được bạn bè quốc tế ca ngợi, ủng hộ. Đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện đáng kể đã tạo nên niềm tin đối với Đảng.

Có lẽ vui mừng nhất là tăng trưởng GDP đạt 7,08%, là thành tựu cao nhất trong 11 năm qua; lạm phát ở mức 3,54%, thấp hơn mức 4% theo kế hoạch; các chỉ tiêu cơ bản đều tăng và tăng cao. Những chỉ số vừa nêu đã khẳng định sự tăng trưởng vượt bậc của nền kinh tế Việt Nam trong 1 năm đầy biến động của kinh tế thế giới. Chúng ta mới thoát nghèo, đời sống của người dân đâu đó còn thiếu thốn nhiều mặt, bữa cơm hàng ngày của một số gia đình ở vùng sâu, vùng xa còn thiếu chất dinh dưỡng. Nhưng so với vài thập kỷ trước đây, đời sống người dân đã khá hơn rất nhiều, đó là điều đáng mừng. Những gì đạt được chúng ta có quyền tự hào và tin tưởng vào tương lai.

Ảnh: Internet

Đảng ta nhiều lần khẳng định: Phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần, củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Đảng ta luôn chú trọng chăm lo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo là những yếu tố nội sinh của Đảng. Một trong những thành công được đông đảo các tầng lớp nhân dân, dư luận xã hội ghi nhận trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đã có nhiều việc làm thiết thực, quyết liệt để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một trong những nội dung quan trọng như thế. Không như các nghị quyết xây dựng Đảng trước đó, lần này Đảng ta đã chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, cụ thể hóa bằng 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng. Cùng với đó là ban hành các quy định "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; quy định “Về kiểm tra, giám sát tài sản”, quy định “Về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”. Mới đây là “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương" đã trở thành những "thanh bảo kiếm" sắc bén đâm thẳng vào “bức tường tham nhũng” tồn tại lâu nay. Những luận điệu về phe phái, “tắm từ vai xuống”, “dưới nghiêm, trên nhẹ”, “vùng cấm”, “ngoại lệ”… đã dần dần bị phá bỏ trong suy nghĩ của nhiều người.

Dệt may là một trong những ngành đạt tốc độ tăng trưởng cao. Ảnh: Minh Nguyên

Với những quan điểm nhất quán, chứng tỏ Đảng quyết tâm chỉnh đốn đội ngũ lãnh đạo đất nước. Một trong những việc để lại dấu ấn sắc nét nhất là Đảng đã kiên quyết chống tham nhũng, lợi ích nhóm, chống “tự diễn biến", "tự chuyển hóa”. Chưa đầy 3 năm đã xử lý kỷ luật hơn 60 cán bộ cấp cao, nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước vi phạm kỷ luật. Con số “kỷ lục” này một mặt thể hiện quan điểm kỷ luật của Đảng là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đang được thực hiện nhất quán, triệt để. Mặt khác, chứng tỏ thái độ, nhận thức khi Đảng nghiêm khắc với chính mình, tự “gột rửa, chữa trị” những “vết thương”, tạo tiền đề, động lực để xây dựng, nâng cao sức đề kháng từ trong Đảng.

Những ngày cuối năm 2018, Hội nghị Trung ương 9 tiếp tục sự nghiệp khi làm công tác giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026 với những phẩm chất như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Những gì mà Đảng đã làm được trong thời gian qua, chúng ta có quyền hy vọng vào đội ngũ lãnh đạo được quy hoạch.

Không phải ngẫu nhiên khi những ngày giữa tháng 12/2018, đội tuyển bóng đá Việt Nam lập nên kỳ tích lần thứ 2 nâng cao chiếc Cup vô địch Đông Nam Á. Những hình ảnh hàng triệu người dân với cờ đỏ sao vàng rợp trời đổ xuống đường vui mừng thắng lợi không phải chỉ là chào mừng thành tích vượt bậc của môn thể thao. Đó là sức sống của toàn dân hòa nhịp với niềm vui của toàn dân tộc, là ước vọng vào tương lai. Có thể dự báo đây là những niềm tin tốt lành, khát vọng vươn lên cho dân tộc Việt Nam. Làm sao để kích thích, giải phóng khối năng lượng khổng lồ đó cho sự phát triển, không ai khác chính là vai trò lãnh đạo của Đảng.

Khí thế chiến thắng, khí thế vận nước sẽ là những nhân tố tạo nên sức mạnh, viết tiếp những trang sử mới của dân tộc.

NGUYỄN PHƯỚC KHÁNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP