Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

14/05/2018 - 16:58

Kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng trên địa bàn tỉnh

TTH.VN - Theo kế hoạch về việc triển khai công tác kiểm kê di tích lịch sử- văn hóa và danh thắng trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành, năm 2018 sẽ thực hiện công tác kiểm kê di tích tại 9 huyện, thị xã và TP. Huế.

Chùa cổ làng Bác Vọng ở Quảng Phú, Quảng Điền đang xuống cấp cần trùng tu, tôn tạo

Đồng thời, rà soát và đánh giá tổng quan về những công trình, danh thắng có giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh để đề nghị đưa vào Danh mục Kiểm kê di tích lịch sử văn hóa, danh lam– thắng cảnh theo từng giai đoạn.

Mục đích của việc kiểm kê nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Tổng kiểm kê các công trình, danh thắng có giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh để kịp thời bảo vệ và chống nguy cơ mai một hoặc mất đi vĩnh viễn các công trình, danh thắng có giá trị, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế.

Việc thống kê cũng tạo cơ sở khoa học để chọn lọc, lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; đưa ra khỏi danh mục những công trình đã bị biến dạng, thay đổi hoàn toàn hoặc không còn giá trị; xem xét, đánh giá tổng quan về hiện trạng các công trình, danh thắng có giá trị văn hóa lịch sử trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về lịch sử, văn hoá, xã hội và quá trình phát triển lâu dài của vùng đất Thừa Thiên Huế; tăng cường sự hiểu biết, ý thức tôn trọng, giữ gìn các giá trị di sản văn hóa Huế.

Tin, ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP