Trên 400 tỷ đồng đầu tư phát triển và nâng cấp lưới điện

Nhiều khách hàng có nhiều ý kiến đóng góp mong muốn thời gian tới đơn vị tiếp tục đầu tư kinh phí hoàn thiện mạng lưới điện, giảm thời gian mất điện nhằm giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP