Kinh tế Công nghiệp - TTCN

Dệt may cần nhiều giải pháp căn cơ để vượt khó

Nếu không có chính sách đột phá, kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2017 dự báo sẽ chỉ tăng khoảng 5-7% so với năm 2016.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP