Kinh tế Công nghiệp - TTCN

Không gian sen và đông y

Festival Nghề truyền thống Huế 2019 sẽ có thêm không gian Sen và không gian giới thiệu Đông y Huế.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP