Kinh tế Công nghiệp - TTCN

Ngành thép Việt Nam chịu ảnh hướng lớn từ thương chiến Mỹ-Trung

Thương chiến Mỹ-Trung sẽ ảnh hưởng nhất định đến ngành thép Việt Nam, do đó, các doanh nghiệp thép cần có biện pháp để ứng phó với cuộc chiến này.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP