Kinh tế Công nghiệp - TTCN

Phát huy nguồn vốn khuyến công

Với tổng kinh phí thực hiện năm 2017 hơn 1,7 tỷ đồng, ngoài các hoạt động chính: hỗ trợ đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất, đào tạo nghề và thiết kế bao bì sản phẩm, chương trình khuyến công (KC) 2017 còn triển khai xây dựng không gian sáng tạo hàng lưu niệm và quà tặng Huế.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP