Kinh tế Công nghiệp - TTCN

Hướng đến trung tâm dệt may của Việt Nam

Chừng hơn 70% kim ngạch xuất khẩu (KNXK) của Thừa Thiên Huế là từ ngành hàng dệt may. Năm 2018, tổng KNXK toàn tỉnh khoảng 900 triệu USD thì ngành dệt may đã chiến 680 triệu USD.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP