Kinh tế Công nghiệp - TTCN

Công nghệ đúc đồng mới giúp giảm ô nhiễm môi trường

Trong khi nhiều cơ sở ở làng nghề đúc đồng Phường Đúc và Thủy Xuân (TP.Huế) còn xả thải ra môi trường, doanh nghiệp tư nhân Đúc đồng Nguyễn Phùng Sơn...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP