Kinh tế Công nghiệp - TTCN

Tiếp thêm sức mạnh

Sau gần 10 năm nỗ lực và sự hỗ trợ của nguồn vốn khuyến công tỉnh, đến nay Cơ sở cà phê Việt Long ở xã Thủy Bằng (TX. Hương Thủy) đã tạo dựng thương hiệu và vươn ra các tỉnh, thành khu vực miền Trung.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP