Kinh tế Công nghiệp - TTCN

Lo hàng cho festival nghề

Hiện các cơ sở sản xuất, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh đang tất bật sản xuất hàng hóa, cải tiến mẫu mã đáp ứng nhu cầu của khách, góp phần tạo sự phong phú, đa dạng mùa lễ hội.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP