Kinh tế Công nghiệp - TTCN

Cơ hội cho doanh nghiệp

Nhiều năm qua Sở Công thương và UBND TP. Huế đã tiếp sức cho các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thông qua các hội thi thiết kế mẫu, góp phần giúp DN nâng cao giá trị sản phẩm, nâng tầm thương hiệu...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP