Kinh tế Công nghiệp - TTCN

Tiếp sức cho sản phẩm chủ lực

UBND TP. Huế đã và đang phối hợp với các sở, ban ngành triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ DN, cơ sở sản xuất từng bước nâng cao chất lượng, quy chuẩn và năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu thị trường.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP