Kinh tế Khoa học - công nghệ

Nâng cấp công nghệ và hạ tầng lò đốt rác Điền Hải

Lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Phong Điền cần thu gom xử lý ngày càng tăng trong khi bãi chôn lấp rác Phong Thu sắp đóng cửa. Xử lý rác cho thời gian tới chủ yếu sẽ dựa vào lò đốt rác Điền Hải.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP