Kinh tế Khoa học - công nghệ

Thách thức cho sự phát triển kinh tế số tại Việt Nam

Diễn đàn Kinh tế thế giới đã chỉ ra những rào cản đối với nền kinh tế số ở những nước đang phát triển như Việt Nam.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP