Kinh tế Khoa học - công nghệ

Tìm giải pháp hạn chế sử dụng túi ni lông

Nhân rộng các điển hình tích cực, tuyên truyền thay đổi nhận thức từ cá nhân đến cả cộng động đã và đang mang lại hiệu quả tích cực trong công tác truyền thông hạn chế sử dụng túi ni lông.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP