Kinh tế Khoa học - công nghệ

Biến rác thải thành nơi tham quan

Một nhóm sinh viên Huế đã biến những vật liệu phế thải, rác thải để xây dựng chuỗi trung tâm khám phá và trải nghiệm tái chế rác thải nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP