Kinh tế Khoa học - công nghệ

Trang thông tin điện tử cấp phường:

Dù 100% phường trên địa bàn TP. Huế được hỗ trợ xây dựng trang thông tin điện tử (TTĐT), song đến nay chỉ vài trang hoạt động nhưng lượng truy cập càng ngày càng giảm.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP