Kinh tế Khoa học - công nghệ

Cơ hội giảm thiểu biến đổi khí hậu

Từ năm 2005, các quốc gia tỏ rõ sự quan tâm về mối liên hệ giữa tình trạng mất rừng và biến đổi khí hậu (BĐKH).

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP