Kinh tế Khoa học - công nghệ

Thích ứng với biến đổi khí hậu trong nuôi trồng thủy sản

Thiên tai và những biểu hiện của biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng tác động trực tiếp đến sinh kế của cộng đồng người dân vùng đầm phá, ven biển; nhất là những đối tượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản (NTTS).

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP