Kinh tế Khoa học - công nghệ

Bèo dày đặc trên phá Tam Giang

Người dân sinh sống trên phá Tam Giang đang lo lắng khi cây bèo tây phát triển nhanh, cản trở dòng chảy, làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sinh kế.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP