Kinh tế Khoa học - công nghệ

Hệ lụy từ vận hành, quản lý các bãi rác thiếu chuyên nghiệp

Lo ngại của ngành chức năng là những bãi chôn lấp rác tập trung của các huyện không được quản lý, vận hành theo đúng tiêu chuẩn quy định.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP