Kinh tế Khoa học - công nghệ

Cụ thể hóa “Ngày Chủ nhật xanh” bảo vệ đầm phá, bờ biển

So với các địa phương khác, Phú Vang có chiều dài đầm phá và bờ biển chiếm nhiều nhất.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP