Kinh tế Khoa học - công nghệ

Không vì đầu tư mà đánh đổi môi trường

Lấp đầy diện tích tại Cụm công nghiệp Thủy Phương (P. Thủy Phương) là mong muốn của tỉnh, của TX. Hương Thủy bởi sẽ góp phần giải quyết lao động địa phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của thị xã.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP