Kinh tế Khoa học - công nghệ

Kết nối đội ngũ trí thức khoa học công nghệ

Theo GS.TS. Trần Hữu Dàng, nhiệm kỳ 2013- 2018, Liên hiệp hội có bước tiến bộ quan trọng cả về xây dựng tổ chức lẫn đẩy mạnh các hoạt động.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP