Kinh tế Khoa học - công nghệ

Không phí hoài... cọng rác – kỳ 2: “Chật vật” công trình xử lý

Nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt ngày càng tăng và hơn 90% lượng rác toàn tỉnh đang được xử lý bằng chôn lấp, song hạ tầng trong tình trạng xộc xệch, quá tải.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP