Kinh tế Khoa học - công nghệ

Tạo ra điện từ nước biển

“Tạo ra điện từ nước biển tại phòng thí nghiệm” là đề tài nghiên cứu của nhóm học sinh gồm các em Nguyễn Đăng Hoài Trâm, Nguyễn Thị Tú Uyên và Nguyễn Thị Đăng Nhi, lớp 8/1- Trường THCS Điền Hòa (Phong Điền), mở ra triển vọng sử dụng nguồn nước biển để tạo ra điện.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP