Kinh tế Khoa học - công nghệ

Cam kết của “Thành phố Xanh”

Sự phát triển bền vững và hành động thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) đang trở thành tiêu chí hàng đầu của chính quyền, cộng đồng, doanh nghiệp.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP