Kinh tế Khoa học - công nghệ

Giải quyết ô nhiễm cho làng nghề nước mắm Phú Thuận

Quá trình sản xuất, nước thải, xác mắm thường được thải xuống hệ thống hố ga, cống rồi chảy ngấm vào cát khiến tình trạng ô nhiễm, ruồi nhặng và gây mùi hôi trong khu dân cư.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP