Kinh tế Khởi nghiệp

Cảm hứng khởi nghiệp từ Phạm Duy Hiếu

Với mỗi câu chuyện, Ths. Phạm Duy Hiếu đều thừa nhận có một phần chính bản thân ông trong đó và chuyển thông điệp: Hãy bước ra, làm chủ chính cuộc đời mình.

  • Khởi nghiệp - Ý tưởng đến từ đâu?

    Đó là một trong những nội dung được chia sẻ tại hội nghị tuyên truyền những vấn đề liên quan đến khởi nghiệp và cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh năm 2018.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP