Kinh tế Khởi nghiệp

An toàn thông tin - lĩnh vực khởi nghiệp mới mẻ với bạn trẻ Huế

An toàn thông tin đang là lĩnh vực mới mẻ và tại Huế, những sinh viên cũng chỉ đang bước đầu tiếp cận.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP