Kinh tế Khởi nghiệp

Biết mình đang ở đâu & tăng sự kết nối

Đó là điều mà các chuyên gia về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chia sẻ với Thừa Thiên Huế, trong nỗ lực xây dựng một hệ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) có hiệu quả ở địa phương.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP