Kinh tế Khởi nghiệp

Diễn đàn Sáng tạo – khởi nghiệp – công nghệ: Bốn thế mạnh để Huế đổi mới, phát triển

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ, diễn đàn là sự khởi đầu, cú hích trong chiến lược thúc đẩy Huế trở thành thành phố sáng tạo và công nghệ trên nền tảng tri thức, văn hóa.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP