Kinh tế Khởi nghiệp

Gỡ vốn cho khởi nghiệp

Đối với một ý tưởng/dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST), nhu cầu về vốn trở nên cấp bách, là điều kiện tiên quyết để tồn tại trong giai đoạn trứng nước.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP