Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP