Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Quảng An loay hoay với tiêu chí điện

Trong khi các địa phương trên địa bàn huyện Quảng Điền đều hoàn thành tiêu chí điện thì xã Quảng An vẫn đang loay hoay với tiêu chí này trong xây dựng nông thôn mới.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP