Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Phát triển chăn nuôi đi liền với bảo vệ môi trường

“Phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường, theo tiêu chuẩn VietGAP; người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm của trang trại (TT) chúng tôi không còn lo ngại trước một loạt thông tin trứng gà giả, gà lậu, lợn sử dụng chất tạo nạc…”.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP