Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Khó khi xử phạt vi phạm

Từ khi sáp nhập các trạm: chăn nuôi và thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật, khuyến nông lâm ngư vào Trung tâm DVNN huyện, đơn vị thú y không có chức năng xử lý các vi phạm...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP