Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

“Lão nông” sống tốt nhờ chăm cây

Ở đường Trưng Nữ Vương (Thủy Phương, Hương Thủy) có một lão nông đang “sống khoẻ” bằng khu vườn nhà.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP