Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Tham vấn về kết nối thị trường và xúc tiến thương mại nông lâm thủy sản

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi, thảo luận về các nội dung thực trạng sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản; sự cần thiết liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với nông dân...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP