Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Cựu chiến binh “mê” thanh trà

Với 2ha thanh trà cùng các loại cây ăn quả khác, vườn cây của CCB Phạm Xuân Hùng (thôn Huỳnh Liên, xã Phong Thu, huyện Phong Điền) cho thu nhập ổn định.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP