Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Giải pháp nhỏ, nhưng căn cơ

Khó kiểm soát, và nếu giải quyết được hiện trạng xâm lấn của bèo tây tại một số địa phương cũng sẽ phát sinh nhiều vấn đề về thời gian, tiền bạc và công sức của người dân.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP