Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Câu lạc bộ trồng hoa ở Giang Đông

Tổ dân phố Giang Đông được Trạm Khuyến nông huyện Quảng Điền phối hợp với Hội Nông dân thị trấn và dự án Luxembourg hỗ trợ xây dựng mô hình câu lạc bộ trồng hoa (CLB) với 20 hộ thành viên tham gia.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP