Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Không cho đất nghỉ

Phủ xanh 6 sào đất bằng rau thơm, cải vụ tết, vợ chồng ông Dụng Nam “có tiếng” là người “say” đất, “say” rau ở xã Vinh Thanh (Phú vang).

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP