Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Lo lắng khi người dân chặt cây cao su

Giá gỗ cao su tăng cao trong khi giá mủ xuống thấp cùng áp lực trả nợ ngân hàng nên nhiều hộ dân ở Phong Điền, A Lưới, Nam Đông chặt bỏ cây cao su trồng các loại cây khác.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP