Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Ra đồng thăm lúa

Sau tết lúa đã lên cao nhưng còn non nớt, quê tôi gọi là lúa mén. Đây chính là lúc vác cuốc thăm đồng. Giờ tôi ngồi đây, nghĩ về những bước tiến của "ruộng trưa, lúa mạ" ra sao!

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP