Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Tự tin với thị trường khó tính

Trong những tháng cuối của năm 2018 giá trị xuất khẩu trái cây của ta vào những thị trường khó tính có tăng mạnh, một số thị trường còn tăng gấp đôi so với năm 2017.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP