Kinh tế Thông tin thị trường

Giá xăng được dự báo tiếp tục giảm vào hôm nay

Giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore chu kỳ này đều giảm so với trước. Diễn biến này sẽ có tác động đến thị trường xăng trong nước.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP