Kinh tế Thông tin thị trường

Lãi suất cho vay nông nghiệp công nghệ cao thấp hơn mức thông thường 0,5 - 1,5%

Ngân hàng Nhà nước VN vừa có Quyết định 813 về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP