Kinh tế Thông tin thị trường

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa: Còn nhiều rào cản

Toàn tỉnh hiện có gần 6.000 doanh nghiệp (DN), song số DN quan tâm đến hoạt động truy xuất nguồn gốc (TXNG) sản phẩm hàng hóa còn khá khiêm tốn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP