Kinh tế Thông tin thị trường

Mặt bằng giá xăng dầu đã tăng 7,5-17,9% trong nửa đầu năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, mặt hàng xăng dầu đã có 12 đợt điều hành; So với thời điểm cuối năm 2017, giá bán lẻ tối đa các mặt hàng xăng dầu trong nước tăng từ 7,5%-17,9%.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP