Kinh tế Thông tin thị trường

Xuất khẩu thủy sản kỳ vọng đạt giá trị 7,5 tỷ USD năm 2017

Giá trị xuất khẩu thủy sản cả nước trong năm nay dự kiến sẽ có nhiều triển vọng, tăng trưởng thêm 5% và ước đạt 7,5 tỷ USD.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP