Kinh tế Thông tin thị trường

Xăng E5: Quản chặt để tránh thành “cái bẫy“

Người dân bắt đầu thích ứng sử dụng xăng E5, nhưng vẫn lo lắng về quản lý chất lượng xăng trên thị trường khi còn tồn tại tình trạng độc quyền.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP