Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Dự toán kinh phí 400 tỷ đồng

Về vùng biển Phú Vang, Phú Lộc, chuyện ngư dân lo lắng bây giờ không phải là tàu to tàu nhỏ ra khơi mà chính là khu neo đậu tàu thuyền, bến cá xuống cấp, bồi lắng khi mùa bão đã về.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP