Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Từng bước mở rộng đô thị Huế

Sau khi quy hoạch mở rộng TP. Huế được thông qua, chính quyền đô thị trung tâm và các đô thị động lực đã và đang có những động thái tích cực để từng bước thực hiện đạt các mục tiêu của quy hoạch.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP