Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Phục hồi hệ thống bao lơn cầu Trường Tiền: Hợp lòng dân

Tin vui với người dân Cố đô khi Chủ tịch UBND tỉnh vừa đề nghị Cục Đường bộ 2 - Bộ Giao thông Vận tải có phương án phục hồi hệ thống bao lơn của cầu Trường Tiền...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP