Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Nghiên cứu vật liệu thay thế cát xây dựng

Cát, sỏi làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh phân bố nhiều nơi dọc các sông Hương, Ô Lâu, Bồ, Tả Trạch, Hữu Trạch, Truồi và các sông nhánh khác theo 2 dạng: bãi bồi ven bờ và ở lòng sông.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP