Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Để cuộc sống trong ngôi nhà thú vị hơn

Kiến trúc sư (KTS) trẻ người Huế Nguyễn Xuân Minh những năm trở lại đây đã thiết kế nhiều công trình đặc sắc, tiêu biểu ở Huế và miền Trung.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP