Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Quốc hội duyệt 118.716 tỷ đồng làm đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP