Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Quản lý rác thải xây dựng: Khó nhiều bề - bài 2: Tận thu để bảo vệ môi trường

Tận thu và sử dụng rác thải xây dựng để tạo ra các sản phẩm vật liệu thân thiện môi trường đang là giải pháp tối ưu mà các ban ngành, doanh nghiệp hướng đến.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP