Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Chỉ cần một thông điệp và sự quyết tâm

Khoảng nửa tháng nay, thấy đường phố tinh tươm hơn; cụ thể là đường Điện Biên Phủ. Trước đây hàng quán bạ lấn chiếm vỉa hè nhiều.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP