Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Đường công vụ làm cầu Hải Vân: Tạm dừng thi công và hỗ trợ dân

Trước lo lắng của người dân thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc) về việc đơn vị thi công xây dựng đường công vụ phục vụ làm cầu Hải Vân...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP