Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Chuẩn bị tốt hạ tầng đón các nhà đầu tư thứ cấp

Đến nay, Khu công nghiệp (KCN) La Sơn đã thu hút 9 dự án (DA) sản xuất kinh doanh, tổng vốn đầu tư trên 2 ngàn tỷ đồng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP