Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Hầm Hải Vân 2 những ngày sắp thông hầm

Dự án mở rộng hầm Hải Vân số 2 đang diễn ra một cách thuận tiện, hiện đang vào giai đoạn nước rút. Công tác đào và gia cố đang giai đoạn về đích, dự kiến sẽ thông hầm vào ngày 27/9, vượt tiến độ 6 tháng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP