Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Xung quanh việc khai thác cát ở Bãi Trằm (Phú Lộc): Lỏng quản lý

Những ngày gần đây, nhiều chiếc xe múc, xe ben ngang nhiên vào khai thác, chở cát ở Bãi Trằm...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP