Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Quản lý quy hoạch đô thị để khắc phục ùn tắc giao thông

Cụ thể là tập trung điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị trong khu vực nội thành, nội thị về số tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, quy mô dân số, diện tích đất công trình giao thông...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP