Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Đầu tư cho giao thông đô thị

Năm 2018, UBND TP. Huế đầu tư gần 170 tỷ đồng nâng cấp, chỉnh trang và mở rộng 80 công trình nhằm nâng cao chất lượng, giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông (ATGT).

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP