Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Công trình xây dựng chủ động trước mùa mưa bão

Để hạn chế thiệt hại trong mùa mưa bão, chủ đầu tư các dự án lớn trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ xây dựng và lên phương án ứng phó.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP