Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Điều chỉnh giá vé qua trạm thu phí Bắc Hải Vân

Điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ tại Trạm thu phí Bắc Hải Vân (Lăng Cô, Phú Lộc) từ 27/9/2019

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP