Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

24/04/2018 - 10:48

Làm thêm sáng thứ 7 để giải quyết thủ tục hành chính

TTH.VN - Theo Quyết định của UBND tỉnh, bắt đầu từ ngày 25/4, một số cơ quan, đơn vị hành chính sẽ tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh

Theo đó, trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật, UBND tỉnh sẽ tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết các TTHC tại cơ quan, địa phương, gồm: các sở, ban, ngành cấp tỉnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các TTHC tại Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh; Phòng công chứng số 1 và số 2 thuộc Sở Tư pháp; TTHCC cấp huyện; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp xã.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức cán bộ, công chức, viên chức nghỉ bù vào các ngày khác theo đúng quy định Bộ Luật Lao động và nghị định hướng dẫn. Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo đúng quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị này cần sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, khoa học, bảo đảm không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc.

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP