Kinh tế Kinh tế

18/05/2017 - 13:21

THÍ ĐIỂM ỦY NHIỆM THU THUẾ:

Lợi từ hai phía

TTH - Tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế (NNT) thực hiện nghĩa vụ thuế, đa dạng hóa hình thức nộp và phù hợp với việc kinh doanh của các hộ cá thể, từ quý IV/2016, Cục Thuế tỉnh triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế (UNTT) đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán tại Hương Trà và Phong Điền.

Công tác UNTT triển khai đối với các hộ kinh doanh nộp thuế khoán

Là địa phương có địa hình phức tạp bao gồm vùng gò đồi, đồng bằng và đầm phá ven biển với 16 phường, xã, trong khi cán bộ của chi cục thuế kiêm quá nhiều việc nên công tác thu thuế đối với các hộ kinh doanh khoán gặp không ít khó khăn. Chi cục Thuế thị xã Hương Trà đã ký hợp đồng UNTT với bưu điện thị xã này thực hiện việc thu thuế đối với hơn 1.300 hộ kinh doanh. “Việc triển khai thu thuế qua hệ thống bưu điện không những tạo sự minh bạch, công khai chính sách thuế mà còn giúp các hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tập trung cho hoạt động kinh doanh mua bán”, chị Hoàng Thị My, hộ kinh doanh cá thể ở chợ Tứ Hạ nói.

Giám đốc Bưu điện Hương Trà-Trần Văn Tấn khẳng định: “Việc nhận UNTT phù hợp với chủ trương chung của Chính phủ là xã hội hóa các dịch vụ công, tiết kiệm chi phí cho xã hội thông qia việc tận dụng hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng, kinh nghiệm trong công tác quản lý, nguồn nhân lực sẵn có của đơn vị. UNTT tạo điều kiện cho CBCNV tiếp cận với dịch vụ mới, giải quyết việc làm nhằm từng bước tiến tới thực hiện tất cả các dịch vụ công của Nhà nước. Từ khi triển khai hoạt động UNTT, nhân viên bưu điện chủ động đi thu trong hoặc ngoài giờ hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NNT.”

Phó Trưởng phòng Tổng hợp nghiệp vụ dự toán, Cục Thuế tỉnh- Trương Như Hào cho rằng: “Kết quả UNTT tại 2 địa phương chọn triển khai thí điểm đạt khá cao, mang lại hiệu quả cho cả cơ quan thuế, đơn vị nhận UNTT và NNT. Thời gian tới, Cục Thuế tỉnh sẽ nghiên cứu, hoàn thiện các vướng mắc sau 6 tháng triển khai thí điểm để nhân rộng mô hình tại các địa phương trong tỉnh.”

Chi cục trưởng Chi cục Thuế Hương Trà- Thái Viên thông tin: “Qua 6 tháng phối hợp thực hiện UNTT, Bưu điện Hương Trà đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, đôn đốc nhân viên thu thuế đối với các khoản thuế hộ kinh doanh nộp khoán, hộ khoán có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, kết quả đạt 97,6% số giao UNTT.” Theo ông Viên, do bước đầu triển khai nên đơn vị nhận UNTT vẫn còn gặp nhiều vướng mắc, nhân viên bưu điện ở một số địa bàn chưa chủ động trong công tác thu, còn phụ thuộc nhiều vào các đội thuế, nhất là thu nợ đọng thuế nên cán bộ thuế mất nhiều thời gian trong hỗ trợ thu thuế hộ khoán, ảnh hưởng đến yêu cầu cải cách và hiện đại hóa ngành thuế.

Tại huyện Phong Điền, UNTT với tỷ lệ thu đạt từ 87,4 -88,6%. Theo ông Hoàng Quốc Việt, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Phong Điền, công tác UNTT triển khai tại địa bàn khá thuận lợi, tạo điều kiện cho cả đơn vị nhận UNTT và cơ quan thuế trong việc sắp xếp thời gian tập trung cho công việc chuyên môn. Việc UNTT giúp cán bộ thuế tập trung vào việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, hướng dẫn khai thuế, kiểm tra xác minh doanh thu thực tế làm cơ sở xác định mức thuế khoán phù hợp, giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế và NNT, tránh các rủi ro, tiêu cực tiềm ẩn nhằm từng bước hiện đại hóa chính sách thuế theo lộ trình đề ra.

Tuy nhiên, do bước đầu triển khai nên đơn vị nhận UNTT còn gặp nhiều khó khăn, việc tổng hợp nộp tiền thuế đã thu vào ngân sách nhà nước chưa kịp thời, dẫn đến chưa xác định đúng được số nợ thuế thực tế tính đến ngày khóa sổ. Công tác đối soát dữ liệu còn gặp nhiều vướng mắc do việc thực hiện phần mền ứng dụng UNTT của bưu điện chưa hoàn thiện nên việc tổng hợp số liệu, in phiếu thu và tổ chức rà soát đối chiếu vẫn còn những sai sót.

Để hoàn thiện công tác UNTT và đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới, Chi cục Thuế Phong Điền đã yêu cầu đơn vị nhận UNTT nâng cấp ứng dụng phần mềm để phù hợp với thực tế và tiện theo dõi số thu, chấm bộ và số nợ; đồng thời có phương pháp tổng hợp số thu và nộp tiền khoa học, kịp thời phục vụ công tác báo cáo chính xác. Việc sử dụng biên lai để thu nợ của bưu điện đối với các hộ kinh doanh phải được đánh số, đóng dấu treo để tiện theo dõi, kiểm tra và báo cáo số lượng sử dụng.

Bài, ảnh: Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP