Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

13/11/2017 - 05:46

“Một cửa” linh hoạt ở A Ngo

TTH - Tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng thực hiện tốt khâu hành chính điện tử, phân công trách nhiệm cụ thể trong việc tiếp nhận, giải quyết và ban hành quy trình luân chuyển xử lý hồ sơ đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả... UBND xã A Ngo được đánh giá dẫn đầu về xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) ở huyện A Lưới năm 2017.

Người dân đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” ở xã A Ngo

Cơ sở bộ phận "một cửa", nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của xã A Ngo vừa được xây mới khang trang với diện tích hơn 50m2 trong khuôn viên trụ sở UBND xã.

Anh Hồ Văn Lịch ở thôn Diên Mai, xã A Ngo đang giao dịch thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai cho hay: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã được bố trí thuận tiện, đầy đủ thiết bị, niêm yết công khai các TTHC, người dân được hướng dẫn chu đáo, giải quyết thủ tục kịp thời và trả kết quả nhanh chóng, đúng hẹn.

Chủ tịch UBND xã A Ngo Nguyễn Đức cho biết,  UBND xã xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm, huy động kinh phí trang bị phương tiện làm việc; xây dựng mới bộ phận “một cửa”, bố trí đội ngũ có trình độ và chuyên môn, phân công trách nhiệm cụ thể; đồng thời ứng dụng thực hiện tốt khâu hành chính điện tử và hộp thư điện tử, ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ xử lý đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả.

Về mục tiêu mà kế hoạch CCHC của địa phương hướng đến, lãnh đạo xã A Ngo cho biết: Bằng chuyên môn, từ chương trình hoạt động của ngành mình, đội ngũ chuyên trách tham mưu ban hành các văn bản quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, tập trung tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Các bộ phận liên quan tập trung cải cách quy trình giải quyết hồ sơ, thủ tục, thời gian giải quyết, phí và lệ phí; hình thành quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục. Các bộ phận cũng đã triển khai cung cấp một số dịch vụ công qua mạng điện tử ở mức độ 4, tạo môi trường thông thoáng, liên thông nhằm hỗ trợ các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng… cho các cá nhân và tổ chức.

Trong kế hoạch CCHC, A Ngo đặc biệt tập trung chỉ đạo việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại xã. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các bộ phận có thẩm quyền giải quyết TTHC, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết TTHC đảm bảo nhanh gọn, thuận tiện, khoa học, rút ngắn thời gian thực hiện cho tổ chức, cá nhân.

Theo ghi nhận của Phòng Nội vụ huyện A Lưới, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã A Ngo đã thực hiện tốt việc tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ cho tổ chức, công dân đúng hẹn, không có hồ sơ tồn đọng. Qua theo dõi, tổng hợp, mức độ hài lòng của các cá nhân, tổ chức đạt trên 90%.

Theo Chủ tịch UBND huyện A Lưới Nguyễn Mạnh Hùng, với việc chủ động, linh hoạt trong triển khai cụ thể kế hoạch công tác CCHC hằng năm của huyện, góp phần thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của mình trên địa bàn,  từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, A Ngo đã  được đánh giá xếp thứ hạng tốp đầu trong công tác CCHC ở A Lưới, là điển hình để các địa phương học tập, nhân rộng.

Năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017, bộ phận “một cửa” xã A Ngo đã thụ lý giải quyết gần 200 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực kinh tế như hợp đồng vay vốn, hợp đồng chuyển nhượng… Từ  chính sách và thủ tục thông thoáng, địa phương đã thu hút được 8 doanh nghiệp đầu tư gồm các lĩnh vực dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng..., góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động địa phương.

Bài, ảnh: BÁ TRÍ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP