Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

09/10/2019 - 13:52

Một số thành tựu nổi bật của Hà Nội sau 65 năm giải phóng 

Ngày 10/10/1954, Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước được giải phóng. Điều này có ý nghĩa quyết định quan trọng đối với việc xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thực hiện công cuộc xây dựng đổi mới đất nước ta trong 65 năm qua.

Hơn 30 năm qua, với ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết và những nỗ lực vượt bậc, Hà Nội vượt qua mọi khó khăn, thử thách, biến chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước trở thành hiện thực sinh động, phong phú, làm nên những thành tựu nổi bật hiện hữu trên địa bàn Thủ đô.  

Theo hanoimoi.com.vn

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP