19/07/2018 - 16:12

Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa

TTH.VN - Chiều 19/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh.

Đại biểu phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, đến nay toàn tỉnh có trên 252 nghìn gia đình được công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa; 1.197 làng, tổ dân phố và 1.165 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt 92% so với đăng ký.

Bên cạnh các địa phương đã có cách làm hiệu quả, sáng tạo, thực hiện phong trào nghiêm túc, thì vẫn còn một số địa phương chưa kịp thời triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Tình trạng bệnh thành tích, hình thức dẫn đến việc một số địa phương bình xét qua loa, nể nang làm giảm chất lượng phong trào. Việc thực hiện quy ước văn hóa ở cơ sở chưa thực sự nghiêm túc, còn xảy ra tình trạng vi phạm chính sách dân số, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang chưa nghiêm túc...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung trao bằng công nhận danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hóa cho các cơ quan, đơn vị

Nhiều đại biểu cho rằng, cần xây dựng, ban hành quy chuẩn gia đình văn hóa phù hợp trong tình hình hiện nay để nâng cao chất lượng phong trào; có lộ trình trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị như vận động không để tang dài ngày hay rải vàng mã khi đưa tang; cần ưu tiên đầu tư cho những xã, phường đang xây dựng nông thôn mới để đạt các tiêu chí về văn hóa...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đề nghị Ban chỉ đạo các cấp cần quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục và truyền thông phát triển phong trào tại cơ sở gắn với xây dựng văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả phong trào ở cơ sở để nâng cao chất lượng phong trào...

Dịp này, UBND tỉnh trao bằng công nhận danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2011-2016 cho 5 cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP