Kinh tế Kinh tế

13/07/2019 - 14:04

Nâng cao năng lực thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

TTH.VN - Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) tỉnh đã tổ chức 12 lớp tập huấn “Nâng cao năng lực cộng đồng trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR)”. Đó là kết quả thực hiện trong vòng hơn một tháng qua (từ 10/6-13/7) được Quỹ BV&PTR tỉnh thông tin vào ngày 13/7.

Lớp tập huấn cho cộng đồng ở A Lưới

Các đối tượng được tập huấn gồm đại diện UBND xã, kiểm lâm địa bàn và ban quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ thuộc 26 xã thực hiện chi trả DVMTR của các huyện: Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc và A Lưới.

Nội dung tập huấn tập trung phổ biến các vấn đề liên quan đến chi trả DVMTR được quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; hướng dẫn việc lập kế hoạch và báo cáo trong tuần tra, bảo vệ rừng và sử dụng tiền chi trả DVMTR; hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền và vay vốn phát triển sinh kế từ tiền chi trả DVMTR.

Trong quá trình tập huấn, bên cạnh phần trình bày tổng quan về các quy định hiện hành trong công tác chi trả DVMTR và kế hoạch chi trả tiền DVMTR năm 2019, các học viên đã tham gia thảo luận về những khó khăn, tồn tại và chia sẻ kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch, báo cáo kết quả tuần tra, bảo vệ rừng (BVR); quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR của cộng đồng, nhóm hộ.

Quá trình tập huấn cũng đã ghi nhận và đưa ra giải pháp tháo gỡ một số khó khăn của bà con; đồng thời thống nhất nội dung và thời gian thực hiện các hoạt động liên quan đến việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR của các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ.

Sau đợt tập huấn lần này, các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ hiểu, nắm bắt được các quy định hiện hành liên quan đến chi trả DVMTR và thực hiện tốt việc lập kế hoạch, báo cáo kết quả tuần tra, BVR và quản lý sử dụng tiền chi trả DVMTR đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả; từng bước nâng cao chất lượng thực hiện chính sách chi trả DVMTR cho các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP