Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

24/04/2018 - 10:55

Ngày 4/5/2018 sẽ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương

TTH.VN - Ngày 24/4, ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển của tỉnh Nguyễn Văn Cao vừa phê duyệt kế hoạch lịch thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương.

Trụ sở Sở Công thương

Theo đó, ngày 4/5/2018, Hội đồng thi tuyển của tỉnh sẽ tổ chức thi viết và thi trình bày đề án thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương. Hiện Hội đồng Thi tuyển tỉnh đã nhận được hồ sơ của 2 người đủ điều kiện thi tuyển vào chức danh này, gồm các ông: Nguyễn Lương Bảy (SN 1967), Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Sở Công thương và Hoàng Ngọc Sơn (SN 1974), Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công thương.

Được biết, nội dung thi viết gồm kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực Công thương; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực Công thương; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Nội dung quan trọng hơn là thi trình bày Đề án, gồm đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của ngành Công thương và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cho ngành Công thương; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

Tin, ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP