21/07/2016 - 19:12

Nhân sự mới.

TTH - Ngày 21/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ký quyết định điều động ông Nguyễn Tân, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 20/7/2016 đến ngày 20/7/2021.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cũng ký quyết định cử ông Lê Hữu Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch phụ trách Sở Du lịch, kể từ ngày 20/7/2016 cho đến khi cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm giám đốc mới.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng ký quyết định cử ông Trần Ngọc Nam, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kiêm giữ chức vụ Giám đốc Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 25/7/2016.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP