28/12/2016 - 22:19

Nhiều hoạt động đón xuân được tổ chức ở Trung tâm Văn hóa Huyền Trân

TTH - Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, đơn vị đang xây dựng Đề án tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Huyền Trân. Trước mắt, sẽ tổ chức Lễ hội Đền Huyền Trân đầu xuân với nhiều hoạt động phong phú trong các ngày mùng 8 và 9 tháng Giêng năm Đinh Dậu.

Ngoài các hoạt động lễ nghi, phần hội sẽ có các chương trình biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn võ thuật, thư pháp, cờ người, cùng các trò chơi thể thao dân tộc, trưng bày, thao diễn các sản phẩm thủ công truyền thống...

Từ ngày 30/12/2016, Trung tâm Văn hóa Huyền Trân sẽ chính thức được Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang bàn giao cho Sở Văn hóa và Thể thao quản lý, khai thác và phát huy giá trị.

Nguyệt Tú

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP