Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

09/05/2018 - 08:56

Những phát ngôn "nóng" về công tác cán bộ trước Hội nghị T.Ư 7

Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII chính thức khai mạc tại Hà Nội. Tại hội nghị này, T.Ư sẽ tập trung thảo luận 3 đề án quan trọng, trong đó đáng chú ý có Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”...

Đề án trình Hội nghị T.Ư 7 về công tác cán bộ, hàng loạt giải pháp đột phá nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới đã được Ban soạn thảo đưa ra, từ đánh giá cán bộ, sử dụng cán bộ, thi tuyển cán bộ đến việc ngăn chặn chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ...

Đáng chú ý, Đề án đưa ra giải pháp nhằm thực hiện nhất quán việc bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác, nhất là chức danh chủ tịch UBND.

Đề án cũng xác định việc kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ là khâu đột phá. Cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm của cấp dưới và kịp thời xử lý.

Ngoài ra, Hội nghị T.Ư 7 cũng sẽ tập trung bàn thảo Đề án “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Đề án “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Dự kiến, Hội nghị T.Ư 7 sẽ bế mạc vào ngày 12.5.

Nhân dịp này, cùng nhìn lại những phát ngôn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan tới công tác cán bộ để thấy được công tác cán bộ từ lâu đã được Đảng, Nhà nước ta hết sức coi trọng.

Theo Dân Việt

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP