Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

07/12/2018 - 17:37

Phú Lộc phấn đấu nâng thu nhập đầu người lên 52 triệu đồng/năm

TTH.VN - Ngày 7/12, Huyện ủy Phú Lộc khóa XIV tiến hành hội nghị mở rộng lần thứ 15 để đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Du khách dừng chân chụp ảnh vịnh Lăng Cô

Năm 2018, tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt hơn 20.311 tỷ đồng; trong đó, các ngành du lịch - dịch vụ chiếm hơn 12.000 tỷ đồng, công nghiệp xây dựng gần 6.925 tỷ đồng, nông- lâm- ngư nghiệp hơn 1.386 tỷ đồng; sản lượng lương thực có hạt trên 40,832 tấn; tổng đầu tư toàn xã hội 6.470 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt gần 175,13 tỷ đồng, đạt 117,7% KH; tạo việc làm mới cho hơn 2.200 lao động. Đến cuối năm 2018, Phú Lộc có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã đạt 19 tiêu chí, đang làm hồ sơ đề nghị công nhận.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện  hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2018 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xây dựng đường giao thông liên thôn theo cơ chế nhà nước và nhân dân cũng làm tại Phú Lộc

UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 51 tổ chức đảng, giám sát 25 tổ chức đảng và 17 đảng viên; toàn Đảng bộ xử lý kỷ luật 2 tổ chức Đảng với hình thức khiển trách và kỷ luật 42 đảng viên; xử lý hành chính 10 đảng viên.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh năm 2019. Theo đó, huyện Phú Lộc tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút nguồn lực đầu tư trên địa bàn; tiếp tục ưu tiên phát triển lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng hiện đại, có giá trị gia tăng lớn; phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người lên 52 triệu đồng/năm, giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 5%...

Tin, ảnh: Đức Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP