Kinh tế Công nghiệp - TTCN

13/01/2012 - 09:35

Phú Vang tập trung đầu tư theo hướng sản xuất hàng hóa

TTH -


Những năm qua, nhờ đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh theo cơ cấu dịch vụ - Công nghiệp, TTCN – Nông nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội ở Phú Vang đã có những chuyển biến tích cực, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các mặt…

Những kết quả khả quan…

 
Năm 2011, các ngành dịch vụ ở Phú Vang có bước phát triển đa dạng và thu được hiệu quả kinh tế cao. Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ ước đạt 1.218,7 tỷ đồng, tăng 24,5% so với năm 2010; giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN đạt 330,3 tỷ đồng, đạt 99,6% kế hoạch năm và tăng 18% so với năm trước.
 
Ông Lê Văn Tưởng, Trưởng phòng Công thương huyện Phú Vang, cho biết: “Thời gian qua, Phú Vang đã tập trung đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng hoạt động dịch vụ trên địa bàn huyện như Trung tâm thương mại ở thị trấn Thuận An; nâng cấp hệ thống chợ theo quy hoạch của tỉnh; thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng khu dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp Thuận An; khu du lịch sinh thái Cồn Sơn… Nhờ các loại hình dịch vụ đa dạng, phát triển khá mạnh đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ du khách”.
 
Theo báo cáo của UBND huyện Phú Vang, trong 5 năm qua, Phú Vang đã đầu tư trên 870 triệu đồng từ các nguồn kinh phí khuyến công để hỗ trợ phát triển các ngành nghề nông thôn, tập trung đầu tư cho các dự án có thế mạnh. Nhờ đó, khả năng cạnh tranh sản phẩm của các cơ sở có nhiều tiến bộ, một số mặt hàng đã vươn ra thị trường ngoài tỉnh như mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng, trang trí nội thất, sản phẩm cơ khí. Tranh thủ nguồn khuyến công của tỉnh, Phú Vang tập trung đầu tư các dự án phát triển ngành nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn như: Phát triển làng nghề hoa giấy Thanh Tiên và hỗ trợ mẫu mã mới cho tranh làng Sình xã Phú Mậu; hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề sản xuất nấm các loại tại các xã Phú Lương, Phú Đa, Vinh Thái, Phú Hồ và Phú Xuân… Ngoài ra, thực hiện chính sách ưu đãi về vay vốn, thuê đất… các cơ sở sản xuất kinh doanh TTCN trên địa bàn huyện đã mạnh dạn vay vốn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, mua sắm máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, công bố và quảng bá thương hiệu hàng hóa sản phẩm; đồng thời tạo việc làm ổn định v