Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

13/03/2018 - 06:45

TINH GIẢN BIÊN CHẾ:

Quyết liệt và thực chất hơn

TTH - Theo đề án Tinh giản biên chế giai đoạn 2015- 2021, dự kiến số biên chế tinh giản trên toàn tỉnh giai đoạn này là 3.049 (10,31%) trên tổng số 29.565 biên chế được giao năm 2015. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có 246 người được tinh giản, trong đó phần lớn là người nghỉ hưu theo chế độ hoặc thôi việc.

Công chức Trung tâm Hành chính công tỉnh hướng dẫn các thủ tục hành chính cho người dân

Theo đánh giá của UBND tỉnh, việc tinh giản biên chế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Thời gian tới, công tác tinh giản biên chế phải làm với tinh thần quyết liệt và thực chất hơn.

Chưa đạt yêu cầu

Thống kê của Sở Nội vụ, từ năm 2015 đến tháng 2/2018, theo danh sách đăng ký tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị gửi lên có gần 300 người. Hiện mới chỉ có 246 người được tinh giản (với quỹ lương khoảng trên 23,1 tỷ đồng); trong đó, khối hành chính 89 người, khối sự nghiệp 147 người, khối doanh nghiệp 10 người. Đáng chú ý, trong số đó có đến 214 nghỉ hưu theo chế độ, 32 người thôi việc. Thực tế, số biên chế công chức của năm 2017 so với năm 2015 giảm 34 biên chế, tương ứng với tỷ lệ 1,5%; số lượng người làm việc của năm 2017 so với 2015 giảm 248 biên chế, tương ứng với tỷ lệ 0,87%. Năm 2017, tổng số tinh giản biên chế là 92 người, chỉ đạt 1/4 yêu cầu. Tỷ lệ tinh giản biên chế đối với công chức khối hành chính chủ yếu là cán bộ, công chức cấp xã, riêng đối với công chức cấp tỉnh, cấp huyện tỷ lệ tinh giản còn thấp, chưa đạt so với yêu cầu đề ra.

Giao dịch tại Trung tâm hành chính công tỉnh

Là địa phương thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế, ông Đặng Hữu Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết, huyện xác định mục tiêu tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, thu hút những người có chuyên môn, phù hợp với vị trí việc làm vào hoạt động công vụ trong các cơ quan, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động bộ máy, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên từ nguồn ngân sách của địa phương để đầu tư vào các nhiệm vụ trọng yếu khác. Năm 2017, huyện đã tinh giản 9 CBCC (7 CBCC cấp xã, 2 công chức lãnh đạo phòng cấp huyện) không đạt chuẩn trình độ chuyên môn hoặc không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tục. Cùng với đó, tinh giản thêm 42 trường hợp nghỉ hưu, thôi việc. “UBND huyện cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, định mức quy định của 12 phòng chuyên môn; 17/18 xã, thị trấn thực hiện quyền tự chủ với kinh phí tiết kiệm năm 2017 hơn 450 triệu đồng”- ông Đặng Hữu Phúc thông tin.   

 Đánh giá của Sở Nội vụ, bên cạnh một số cơ quan, đơn vị triển khai chính sách tinh giản biên chế đảm bảo đúng quy định và đạt yêu cầu đề ra, vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện được do việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo các văn bản của các bộ, ngành và Chính phủ; có những đơn vị vẫn chưa chủ động triển khai thực hiện, thiếu giải pháp cụ thể và còn mang nặng tính hình thức nên không xử lý dứt điểm những trường hợp còn thiếu bằng cấp, không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn theo quy định hay những trường hợp dôi dư do xác định vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức.

Thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. Theo đó, trong năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015 và giảm tối thiểu 2,5% biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015. Dự kiến số đối lượng tinh giản biên chế trên toàn tỉnh trong năm 2018 là 470 người, năm 2019 có 486 người, năm 2020 có 510 người, năm 2021 có 543 người.

Ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, thực tế, số lượng các trường hợp tinh giản biên chế đã được giải quyết thấp hơn nhiều so với số trường hợp tinh giản biên chế bình quân hằng năm cần phải thực hiện để đảm bảo chủ trương tinh giản tối thiểu 10% số lượng biên chế tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong giai đoạn 2015- 2021 (tạm tính riêng đối với khối cơ quan hành chính, khối đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý, bình quân mỗi năm phải tinh giản tối thiểu là 470 biên chế khối hành chính và 24 người làm việc khối sự nghiệp- PV). Do đó, vấn đề đặt ra là làm thế nào để triển khai có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế, đảm bảo được yêu cầu của Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, đảm bảo bộ máy được tinh gọn.

Tại hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao yêu cầu các cơ quan, ban ngành tiếp tục đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế tại các bộ phận, đầu mối trực thuộc sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, đa ngành, đa lĩnh vực. Thực hiện chuyển đổi phương thức hoạt động một số mô hình các đơn vị sự nghiệp công lập; sáp nhập các tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có chung chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ, năng lực thi hành công vụ trong cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến xã; sử dụng biên chế theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. 

Để thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII (Nghị quyết số 18-NQ/TW) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, việc tinh giản biên chế cần phải được đẩy mạnh. Ngoài kế hoạch của UBND tỉnh và của từng sở, ban, ngành, địa phương, đã đến lúc cần những biện pháp mạnh mẽ, hiệu quả và đồng bộ hơn. Chủ trương đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập rất quan trọng. Bên cạnh đó cần khuyến khích xã hội hóa, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tinh giản biên chế, sử dụng cán bộ cho hiệu quả phải được coi là giải pháp đặc biệt quan trọng. Có như vậy mới thực hiện có hiệu quả chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước là tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng CBCC.

Bài, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP