11/10/2018 - 19:54

Sẵn sàng hơn trong phục vụ doanh nghiệp, phục vụ người dân

TTH - Sáng 11/10, kết luận tại cuộc họp về kết quả thực hiện kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2018, định hướng nhiệm vụ năm 2019, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu các thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, Ban, ngành địa phương cần chú trọng thực hiện tốt hơn tính minh bạch, công khai, đúng thẩm quyền, chức trách của từng cấp, sẵn sàng hơn trong phục vụ doanh nghiệp, phục vụ người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ (bìa phải) kiểm tra tại nhà máy điện năng lượng mặt trời Phong Điền

GRDP năm 2018 ước đạt 7,15%

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2018, KT-XH trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Dự ước năm 2018 có 12/13 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. 

Cụ thể, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2018 ước tăng 7,15% so với năm 2017, không đạt kế hoạch đề ra nhưng đây là mức tăng trưởng khá (kế hoạch tăng 7,5- 8%). Cơ cấu các ngành kinh tế với dịch vụ chiếm ưu thế (50,4%), công nghiệp- xây dựng chiếm 31,96%, nông- lâm- thủy sản chiếm 10,86%....Tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người đạt 1.793,5 USD (kế hoạch  1.750 USD); thu ngân sách Nhà nước đạt 6.684,5 tỷ đồng (kế hoạch 6.435,6 tỷ đồng, vượt 3,9% dự toán năm). Các chỉ tiêu đạt kế hoạch như: giá trị xuất khẩu đạt 920 triệu USD, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 20.000 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,06%, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề 62%, tạo việc làm mới cho 16.000 người; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt 80%; độ che phủ rừng 57,5%; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị thu gom đạt 96%...

Năm 2018, UBND tỉnh đã tập trung điều hành đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực; triển khai mạnh mẽ các chủ trương, chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy phát triển KT-XH những tháng cuối năm 2018 và năm 2019. Việc tiếp tục duy trì mức sản xuất ổn định của các sản phẩm chủ lực đã có, song đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào hoạt động một số dự án tăng năng lực sản xuất; đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách, tập trung nguồn chi cho các mục tiêu đầu tư phát triển trọng yếu; tăng cường công tác quy hoạch, quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính... là những giải pháp được các đại biểu đưa ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu kết luận tại hội nghị

Làm đúng và nhanh

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị một cách nghiêm túc, đầy đủ, cầu thị để hoàn thiện báo cáo KT-XH năm 2018 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. Đồng thời, tập trung nghiên cứu, đề xuất định hướng chủ đề năm 2019 theo hướng cải thiện, nâng cao mối quan hệ giữa người dân với chính quyền, cải thiện môi trường đầu tư, phục vụ doanh nghiệp, phục vụ người dân tốt hơn. Trước mắt, rà soát lại tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu trong các tháng cuối năm. Tiến hành rà soát lại định hướng KT-XH, quy hoạch chung, tập trung thực hiện các giải pháp chăm lo đời sống của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo các cấp, ngành cần đổi mới tư duy điều hành, đổi mới cách làm, phát huy tính chủ động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, tối ưu hóa các công việc với quan điểm làm đúng và làm nhanh, tạo chuyển biến ngày càng tốt hơn. Chính quyền chú trọng thực hiện tốt hơn tính minh bạch, công khai, đúng thẩm quyền, chức trách của từng cấp. Các sở, ngành cũng cần có sự phối hợp với địa phương để đưa ra giải pháp đảm bảo mục tiêu đề ra, hoàn thành kế hoạch năm. Phải nhìn nhận từng vấn đề để giải bài toán sẵn sàng cho các cơ chế, chính sách, triển khai các đề án; xóa bỏ tư tưởng xin-cho; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sẵn sàng cho dự án thi công. Có giải pháp căn cơ giải quyết những tồn đọng.

Về giải pháp trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu siết chặt kỷ cương thuế, kỷ cương hành chính. Ngoài chú trọng phát triển dịch vụ- du lịch, hạ tầng kỹ thuật, cần tập trung cho công nghiệp, trong đó chú trọng công nghiệp công nghệ xanh, công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến, công nghiệp công nghệ thông tin. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cơ cấu lại nền kinh tế, tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; thúc đẩy phát triển các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân; tăng năng lực cạnh tranh của các sản phẩm thế mạnh; xem khoa học công nghệ là động lực tăng trưởng mới. Chủ động nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư của từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương, nhất là xây dựng, quản lý hiệu quả các mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo dự thảo đề án điều chỉnh và đặt tên đường phố TP. Huế đợt IX năm 2018, sẽ có 6 đường được đề xuất điều chỉnh chiều dài, gồm các đường: Nguyễn Duy Trinh, Thanh Hải, Vạn Xuân, Nguyễn Văn Thoại, Hoàng Văn Lịch, Chế Lan Viên; 13 đường được đề nghị đặt tên mới ở các khu quy hoạch: An Hòa- Hương Sơ, Hương Long, Bàu Vá, khu định cư phường An Đông, phường Phú Hậu...

Theo dự thảo tờ trình về việc giao biên chế công chức năm 2019, biên chế của tỉnh được Chính phủ giao năm 2019 là 2.130 biên chế, giảm 46 biên chế so với năm 2018. Các đề án này sẽ được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh vào kỳ họp thứ 7 dự kiến diễn ra tháng 12/2018. 

Bài, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP