15/08/2018 - 20:33

Sẽ đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử các cấp

TTH - Ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh sẽ đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử (CQĐT) các cấp. Việc đánh giá, xếp hạng mức độ CQĐT phải đảm bảo tính khách quan, minh bạch, phản ánh đúng thực trạng, kết quả ứng dụng công nghệ thông tin(CNTT), mức độ xây dựng CQĐT của từng đơn vị, địa phương hằng năm.

Nội dung đánh giá, xếp hạng bao gồm: Đánh giá điều kiện sẵn sàng CQĐT về cơ sở hạ tầng thông tin, nhân lực CNTT, môi trường chính sách về ứng dụng CNTT; kết quả CQĐT gồm các mức độ hiện diện, tương tác, giao dịch, chuyển đổi; đánh giá kết quả CQĐT đối với nhóm tiêu chí đánh giá có tính đặc thù (đối với CQĐT cấp huyện).

Việc đánh giá, xếp hạng này nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT xây dựng CQĐT của các cơ quan, địa phương; làm cơ sở chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, phát huy thế mạnh trong việc ứng dụng CNTT xây dựng CQĐT; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân...

Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP