Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

11/11/2019 - 16:18

Sử dụng kinh phí dịch vụ môi trường rừng đúng mục đích

TTH.VN - Đó là kết quả đáng ghi nhận trong đợt kiểm tra của lãnh đạo Quỹ BV&PTR tỉnh đối với các chủ rừng diễn ra từ ngày 14/10 đến 11/11.

Tuyên truyền nâng cao hiệu quả sử dụng DVMTR cho đồng bào thiểu số ở A Lưới

Lãnh đạo Quỹ BV&PTR tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 137 chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ trên địa bàn các huyện: A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc và Phong Điền. Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2018 của các ban quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ.

Lãnh đạo Quỹ BV&PTR trực tiếp kiểm tra, đối chiếu sổ sách ghi chép, chứng từ liên quan đến hoạt động tuần tra, BVR và quản lý, sử dụng tiền DVMTR năm 2018; phối hợp với hạt kiểm lâm các huyện, UBND các xã liên quan tổ chức đi hiện trường rừng, xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2019 của một số ban quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ. 

Kết thúc các đợt kiểm tra, lãnh đạo Quỹ BV&PTR yêu cầu các ban quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ khắc phục tồn tại, hạn chế, phát huy những mặt đạt được; đồng thời yêu cầu hạt kiểm lâm các huyện, UBND các xã liên quan tăng cường giám sát, hỗ trợ các cộng đồng, nhóm hộ trên địa bàn quản lý thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR; phát huy hết vai trò trong công tác quản lý, BV&PTR và nâng cao đời sống cho người dân sống ven rừng.

Tin, ảnh: Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP