23/08/2016 - 20:24

Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng

TTH - Sáng 23/8, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016. TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Đinh Khắc Đính đã đến dự.

Trong thời gian 1 ngày, đội ngũ những người làm công tác thi đua, khen thưởng đến từ các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị, thành phố; các doanh nghiệp được phổ biến các văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng, Hướng dẫn 67 của Hội đồng Khoa học sáng kiến tỉnh về việc xét duyệt đề tài khoa học, sáng kiến đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; các hướng dẫn về xét duyệt công nhận thành tích được tính là sáng kiến áp dụng khi xem xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” đối với ngành Giáo dục – Đào tạo...

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP