Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

10/07/2017 - 12:16

Tập trung các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kinh tế - xã hội năm 2017

TTH.VN - Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) là những vấn đề được bàn thảo và thông qua tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tám, khóa XV, khai mạc sáng 10/7.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao, dự và chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc hội nghị

Khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, sáu tháng đầu năm 2017, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng chúng ta đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Dịch vụ - du lịch tăng trưởng thấp so với các tỉnh trong khu vực và cả nước; ngày khách lưu trú đang có xu hướng giảm. Công tác thu hút đầu tư còn nhiều hạn chế; giải phóng mặt bằng và tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm còn chậm. Thu ngân sách Nhà nước chưa đạt kế hoạch, thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất chỉ đạt 45% dự toán. Giải ngân vốn xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm. Quản lý Nhà nước về đất đai, nhất là đất đai của tôn giáo còn nhiều bất cập. Việc triển khai các nghị quyết của Tỉnh ủy, nhất là các nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch, đổi mới xúc tiến đầu tư chưa quyết liệt; chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị có nơi còn mang tính hình thức, đối phó. Một bộ phận cán bộ, công chức chưa thực sự vào cuộc; thái độ làm việc cầm chừng, thiếu nhiệt tình, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.

“Để cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) vào điều kiện cụ thể của Thừa Thiên Huế, đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận Đề án Phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Trong đó, đi sâu phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp đột phá cũng như các chính sách cụ thể về tiếp cận nguồn vốn, đất đai; cải cách thủ tục hành chính”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo.

Sau phần phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, hội nghị đã nghe  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao trình bày Tờ trình về Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Tờ trình về Kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,44%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 8.500 tỷ đồng, bằng 44,9% kế hoạch; du lịch, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng; sản xuất nông nghiệp tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây; nông nghiệp được mùa, năng suất lúa đông xuân đạt trên 62,4 tạ/ha; thu ngân sách đạt trên 3.308 tỷ đồng… Tuy nhiên, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt như kế hoạch đề ra. Đó là, du lịch dịch vụ, thu hút đầu tư, thu ngân sách, cải cách hành chính, giải ngân vốn đầu tư công.

Hội nghị triển khai nhiều giải pháp quan trọng về kinh tế - xã hội

Những tháng còn lại của năm 2017, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư; khắc phục những hạn chế, yếu kém để tập trung phát triển du lịch – dịch vụ; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; đẩy nhanh tiến độ dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây nông thôn mới; chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục – y tế, an sinh xã hội. 

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà trình bày Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Kết quả, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) kinh tế tư nhân trên toàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh hiện có 5.900 doanh nghiệp kinh tế tư nhân (chiếm 98,5% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động), tăng gấp 1,5 lần so với năm 2011; có gần 76.500 cơ sở kinh tế cá thể đang hoạt động. Khu vực kinh tế tư nhân duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đóng góp 54,2% GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2016) của tỉnh; nộp ngân sách Nhà nước gần 21% tổng thu ngân sách toàn tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 11 doanh nghiệp Nhà nước. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch thực hiện nghị quyết này với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Nhà nước gắn với việc cơ cấu lại, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước theo cơ chế thị trường phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh ủy cũng đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, xác định việc thực hiện nghị quyết này là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của tỉnh gắn với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hoàn thành mục tiêu, các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

Cuối buổi sáng và chiều cùng ngày, hội nghị dành phần lớn thời gian để thảo luận các tờ trình, kế hoạch của Tỉnh ủy.

Tin, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP