Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

18/07/2019 - 11:28

Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng

TTH.VN - Ngày 18/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến trên toàn quốc, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành thanh tra. Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ chỉ đạo; ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ, chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Hồ Bê, Chánh thanh tra tỉnh chủ trì.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Hồ Bê, CHánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị ở điểm cầu Thừa Thiên Huế

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới được triển khai, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham những.

Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương nắm bắt tình hình, nhất là các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, có nguy cơ phát sinh thành “điểm nóng” gây mất trật tự an ninh, chính trị, xã hội. Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kết luận thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ với các cơ quan liên quan theo chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị.

Đầu năm đến nay, toàn ngành đã triển khai 3.553 cuộc thanh tra hành chính và 84.604 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm 50.339 tỷ đồng, 1.004 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 34.500 tỷ đồng và 142 ha đất (đã thu hồi 4.037 tỷ đồng); kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 692 tập thể và nhiều cá nhân...

Trong đó, về thanh tra hành chính, Thanh tra Chính phủ thực hiện 41 cuộc thanh tra, đã ban hành kết luận 6 cuộc; phát hiện vi phạm về kinh tế 14.601 tỷ đồng; đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 10.166 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý 10 vụ… Về thanh tra chuyên ngành, đã phát hiện 65.367 tổ chức, cá nhân vi phạm với số tiền 35.099 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 23.879 tỷ đồng; ban hành 54.144 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.587 tỷ đồng. Toàn ngành đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.905 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi 639 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 71%), 7 ha đất, xử lý hành chính 215 tổ chức, 686 cá nhân; khởi tố 4 vụ, 3 đối tượng…

Tin, ảnh: Lê Hiền

 

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP