14/04/2017 - 22:10

Tập trung thí điểm phân loại rác tại nguồn

TTH - Đây là nội dung quan trọng nhằm thực hiện nhiệm vụ thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt năm 2017 vừa được huyện Quảng Điền triển khai tại buổi tổng kết công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện năm 2016 diễn ra ngày 14/4.

Thời gian qua, việc thu gom rác thải sinh hoạt đến từng hộ gia đình được thực hiện thường xuyên với tần suất 2 lần/tuần trên địa bàn toàn huyện; hoàn thành việc xây dựng, nghiệm thu và đưa vào sử dụng bãi chôn lấp rác của huyện. Quảng Điền cũng đầu tư xây dựng và lắp đặt lò đốt rác tại xã Quảng Công đang chờ nghiệm thu đưa vào sử dụng; mua sắm phương tiện phục vụ thu gom rác như: xe đẩy tay, thùng rác, xuồng chứa rác, áo quần bảo hộ lao động.

Để hạn chế những ảnh hưởng cũng như nâng cao chất lượng công tác thu gom và xử lý rác, huyện Quảng Điền sẽ tiến hành tập huấn, tuyên truyền việc phân loại rác tại nguồn đến từng nhà; thông báo lại thời gian thu gom rác đến từng hộ gia đình hạn chế tình trạng người dân bỏ rác không đúng địa điểm và thời gian quy định (nhất là thị trấn Sịa).

Mỗi xã, thị trấn sẽ chọn 1 thôn (tổ dân phố) để làm điểm về phân loại rác tại nguồn. Đồng thời, hoàn thiện các thủ tục để nghiệm thu, vận hành lò đốt rác đã lắp đặt tại xã Quảng Công giải quyết việc xử lý rác tại xã Quảng Công và Quảng Ngạn, phát động ngày toàn dân làm vệ sinh môi trường tại các trục đường giao thông và chợ.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP