Kinh tế Xây dựng - Giao thông

23/01/2019 - 09:21

Tập trung tuyên truyền công tác tổng điều tra dân số và nhà ở

TTH.VN - Hội nghị Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tổ chức trong sáng 23/1.

 Đại diện Cục Thống kê báo cáo tình hình tổng điều tra

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019, Cục Thống kê đã phối hợp với các sở, ban ngành và các địa phương tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện hoàn thành một số nhiệm vụ theo phương án tổng điều tra trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, công tác lập danh sách thôn, xóm, ấp, bản, tổ dân phố và các tòa chung cư bước đầu và đã có 1.283 thôn/ấp/tổ dân phố được lập với trên 298.059 hộ và 1.156.965 nhân khẩu. Công tác vẻ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra đã được Ban chỉ đạo cấp tỉnh nghiệm thu và gửi vào cơ sở dữ liệu ảnh chung của toàn quốc với 152 sơ đồ nền, xã, phường, thị trấn và 2.466 địa bàn điều tra. Trong đó có 1.971 địa bàn thường và 495 địa bàn đặc thù đảm bảo đúng thời gian quy định.

Tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo các cấp đã chỉ ra nhiều khó khăn trong công tác thực hiện tổng điều tra, thời gian triển khai lập bảng kê vào dịp cuối năm nên việc triển khai ở một số địa phương bị trễ, hiện đang là mùa mưa, dễ ảnh hưởng đến tiến độ lập bảng kê. Đối với các thôn, tổ dân phố được phân chia thành nhiều địa bàn điều tra rất phức tạp, có số lượng sinh viên thuê trọ nhiều nên dễ bỏ sót hoặc bị trùng, nhất là ở thành phố. Hiện, công tác lập bảng kê hộ đã kết thúc, Ban chỉ đạo cấp huyện đã nhập tin bảng kê và gửi vào cơ sở dữ liệu tổng điều tra đúng thời gian quy định  (20/1/2019).  Kết quả lập bảng kê trên địa bàn tỉnh với 301.862 hộ và 1.108.557 khẩu.

Theo ông Ngô Liều, Cục trưởng Cục Thống kê, thời gian đến, Ban chỉ đạo sẽ tập trung tuyển chọn lực lượng tham gia tổng điều tra. Tuyên truyền làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và kế hoạch thực hiện tổng điều tra đến các cấp, các hộ và toàn thể Nhân dân. Lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho tổng điều tra, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt giữa các cấp... phục vụ công tác chỉ đạo tổng điều tra, tập huấn, thu thập và giám sát thông tin; nghiệm thu kết quả và bàn giao tài liệu gửi về Trung ương chậm nhất 30/9/2019.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP