Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

19/06/2019 - 15:03

Thành lập Hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững Toàn Tiến

TTH.VN - Hỗ trợ tất cả các thành viên duy trì rừng trồng gỗ lớn đạt tiêu chuẩn FSC, vận động thành viên, nông dân tiếp tục tham gia rừng FSC; cung cấp các dịch vụ trồng rừng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm...

Hướng đến sản xuất giống thân thiện môi trường phục vụ trồng rừng gỗ lớn

Đó là mục tiêu chính của Hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững (HTXLNBV) Toàn Tiến (TX. Hương Thủy) được nêu tại đại hội thành lập HTXLNBV Toàn Tiến tổ chức sáng 19/6. Đến dự có ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

HTXLNBV Toàn Tiến được thành lập gồm 13 hộ thành viên với nguồn vốn điều lệ ban đầu khoảng 500 triệu đồng.

Dương Hòa là xã có tiềm năng lớn về phát triển rừng trồng gỗ lớn với diện tích hơn 3.000 ha. Đây là điều kiện cơ bản để HTXLNBV Toàn Tiến có thể tổ chức các dịch vụ chế biến gỗ các loại như sơ chế gỗ xẻ, tinh chế sản phẩm gỗ, cung cấp ván bóc, sản xuất ván ép... Tuy nhiên việc các hộ dân tham gia phát triển rừng gỗ lớn có chứng chỉ rừng FSC còn rất hạn chế, đến nay toàn xã Dương Hòa mới có 26 hộ với khoảng 300 ha rừng trồng tham gia FSC.

Sau khi thành lập, HTXLNBV Toàn Tiến đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, xây dựng trang thông tin điện tử; xây dựng cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, sơ chế gỗ bằng vốn góp huy động của các thành viên, vốn hỗ trợ của Nhà nước thông qua các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển HTX.

HTX tiếp tục cam kết cung cấp toàn bộ gỗ lớn đạt tiêu chuẩn với khách hàng chiến lược là Công ty SP (Scancia Pacific); tìm kiếm thị trường và hợp đồng bao tiêu sản phẩm gỗ FSC không đạt quy cách gỗ lớn với yêu cầu giá cao hơn gỗ không FSC để hạn chế tình trạng ép giá nhằm gia tăng lợi ích cho thành viên…

Tin, ảnh: Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP