Thanh toán bằng ví điện tử phát triển ở Đông Nam Á

Theo Phòng Thương mại Anh ở Singapore, gần 75% người tiêu dùng châu Á sử dụng điện thoại thông minh, trong đó phần lớn sử dụng điện thoại thông minh để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP