Hướng đến du lịch văn hoá bền vững ở các quốc gia Tiểu vùng sông Mekong

Các đại biểu đến từ 5 quốc gia Tiểu vùng sông Mekong gồm Campuchia, Lào, Myanmar...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP