Nền kinh tế toàn cầu tiếp tục giảm tăng trưởng trong năm 2019 và 2020

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chủ yếu là do tác động từ chiến tranh thương mại giữa hai cường quốc là Mỹ và Trung Quốc.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP