Hơn 2 tỷ người trên thế giới không thể tiếp cận với nước sạch

Trong báo cáo phát triển nước thế giới hằng năm công bố vào ngày 19/3, Liên Hiệp quốc nhấn mạnh hiện có khoảng 2,1 tỷ người trên thế giới không được tiếp cận với nguồn nước uống sạch sẵn có.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP