Khả năng cao xảy ra suy thoái kinh tế toàn cầu

Vừa qua, các chuyên gia nhận định nhiều khả năng nền kinh tế toàn cầu sẽ chứng kiến sự sụt giảm đáng kể vào trước cuối năm 2019. Tuy nhiên nhìn chung điều này là cần thiết để giảm áp lực lên giá dầu.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP