OAG công bố các tuyến bay sinh lời nhất thế giới trong giai đoạn 2018 - 2019

John Grant – Nhà phân tích của AOG cho biết, mọi hãng hàng không đều có những tuyến bay sinh lợi mà họ luôn “bảo vệ bằng mọi giá” để giúp họ duy trì doanh thu.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP