Tỷ lệ bác sĩ ở Hàn Quốc thấp nhất trong các nước OECD

Số liệu thu thập được cho thấy, Hàn Quốc chỉ có 2,2 bác sĩ/1.000 người trong năm 2015, đạt tỷ lệ thấp nhất trong số các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP