WB: Cần hành động nhiều hơn để xóa đói giảm nghèo

Theo thông tin từ Ngân hàng Thế giới (WB), số lượng người nghèo trên thế giới đang ở mức thấp, song tiến trình này đang phát triển tương đối chậm.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP