New Zealand đẩy mạnh cuộc chiến chống nội dung cực đoan trực tuyến

Thủ tướng Ardern cho biết chính phủ New Zealand sẽ đầu tư 17 triệu đôla New Zealand trong 4 năm để tăng khả năng tìm kiếm, ngăn chặn và xoá bỏ các nội dung cực đoan khủng bố và bạo lực trên mạng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP