Na Uy được xếp hạng là quốc gia tốt nhất đối với phụ nữ

Mặc dù không có quốc gia nào đạt được điểm số hoàn hảo, nhưng xu hướng toàn cầu trong việc trao quyền cho phụ nữ đang “đi đúng hướng”.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP