Thế giới Bình luận

Đông Nam Á: Khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng

The ASEAN Post cũng trích dẫn ý kiến tương tự của Thư ký điều hành UNESCAP, ông Shamshad Akhtar khi nói rằng, sự giàu có ngày càng trở nên tập trung và bất bình đẳng đang gia tăng cả trong và giữa các quốc gia.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP