Thế giới Bình luận

ASEAN - Hàn Quốc: Mở đường cho tương lai an toàn, thịnh vượng

ASEAN là đối tác kinh tế, văn hóa và an ninh ngày càng quan trọng của Hàn Quốc, hai bên xác định 2017 là năm trao đổi văn hóa ASEAN - Hàn Quốc, với một loạt các sự kiện diễn ra ở cả hai phía.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP