Thế giới Bình luận

Đông Nam Á khước từ nhập khẩu phế phẩm nhựa

Với tình hình rác thải đang ngày càng chất đống, hiện châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng cũng đang tăng cường từ chối nhập khẩu phế phẩm nhựa từ nước ngoài.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP