Thế giới Bình luận

Hướng đến một “Asean kỹ thuật số”

Cụ thể, trong khi Singapore đứng đầu bảng xếp hạng, các nước tiếp theo xếp cách biệt khá xa với Malaysia ở vị trí thứ 41, Thái Lan (61), Brunei (58), Việt Nam (91).

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP