Thế giới Bình luận

ASEAN và mối đe dọa từ nạn đánh bắt cá quá mức

Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng, đánh bắt quá mức có thể gây ra những tác động bất lợi và lâu dài đối với đại dương cũng như xã hội.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP