Thế giới Bình luận

GMS thịnh vượng - thách thức và cơ hội cho tương lai

Theo Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), các quốc gia thành viên thuộc khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) đã đạt được nhiều thành quả tích cực trong suốt thời gian vừa qua.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP