Thế giới Bình luận

Dư thừa nguồn cung đường

Thông tin mới nhất được đăng tải trên tờ Straitstimes News, số lượng đường có trong các kho dự trữ đang đạt mức kỷ lục.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP