Thế giới Thế giới toàn cảnh

Mỹ, Nhật Bản đầu tư 70 tỷ USD phát triển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Mỹ sẽ cung cấp 60 tỷ USD cho sáng kiến ​​này. Cùng với sự hỗ trợ trị giá 10 tỷ USD từ Chính phủ Nhật Bản, khoản đầu tư của hai quốc gia có giá trị lên đến 70 tỷ USD.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP