Thế giới Thế giới toàn cảnh

Thành phố du lịch Barcelona báo động tình hình tội phạm gia tăng

Hiệp hội khách sạn của thành phố đã cảnh báo rằng danh tiếng của Barcelona có thể bị “tổn hại nghiêm trọng”.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP