Thế giới Thế giới toàn cảnh

Gần 12 triệu người Colombia đối mặt với nguy cơ do biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu khiến gần 12 triệu người dân Colombia đối mặt với nguy cơ thiên tai như lũ lụt và lở đất, có thể cướp đi mạng sống của hàng trăm người và gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP