Thế giới Thế giới toàn cảnh

ADMM & ADMM+: Điểm mạnh & thách thức

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) được coi là những hội nghị quốc phòng chính yếu của khu vực châu Á, với những điểm mạnh đáng ghi nhận.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP