Thế giới Thế giới toàn cảnh

Quan hệ gần gũi Việt Nam-Lào là tài sản vô giá

Theo Thứ trưởng Đặng Đình Quý, có những nhân tố đan xen lợi ích lẫn nhau giữa Lào và Việt Nam không thể bỏ được nhau.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP