Thế giới Thế giới toàn cảnh

Rủi ro

Theo báo cáo mới nhất của UNICEF được công bố ngày hôm nay (20/2), những trẻ sinh ra ở các quốc gia nghèo nhất thế giới, phần lớn ở châu Phi, vẫn phải đối mặt với những nguy cơ “báo động” về tử vong.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP