Thế giới Thế giới toàn cảnh

Châu Âu: Các ca nhiễm sởi lên mức cao nhất kể từ những năm 90

Theo các quan chức y tế công cộng, ít nhất 95% dân số phải có khả năng miễn dịch để kiểm soát sự lây lan của bệnh sởi. Tuy nhiên ở châu Âu, chỉ có khoảng 90% trẻ em được chủng ngừa 2 liều theo khuyến cáo.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP