Billiards & ước mơ hơn một thập niên

Billiards Huế - với những tay cơ chủ lực là Trần Quốc Vinh, Trần Quốc Thái, Trần Quốc Anh Minh… vẫn được đánh giá rất có triển vọng cả ở phong trào lẫn đỉnh cao.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP