Nhiều điểm mới tại Giải Vovinam học sinh toàn quốc – cúp Nestlé Milo

Giải năm nay mở rộng đối tượng tham gia; quy mô tăng 4 đoàn cho so với giải lần đầu tiên tổ chức tại Thanh Hóa (23 đoàn).

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP